Fundacja COR

COR z łac. serce – to tu człowiek ma zapisane wartości, talenty, pragnienia i marzenia. 

Założycielem i fundatorem Fundacji COR jest Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Zgodnie ze statutem, jej celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego skoncentrowanej na promowaniu, wspieraniu oraz realizowaniu inicjatyw i projektów prospołecznych w obszarze wsparcia społecznego. Z miłością i sercem staramy się podchodzić do każdego człowieka.

Ideą Fundacji COR jest pomoc człowiekowi w:

  • sięganiu do głębi swojego serca,
  • odkrywania osobistych darów,
  • wydobywaniu na światło dzienne ukrytych marzeń, talentów i wartości,
  • dobrym ich wykorzystaniu w życiu codziennym,
  • kształtowaniu postaw,
  • podejmowaniu właściwej drogi do wolności, dojrzałości, szczęścia i życia w pełni.

Kontakt
Fundacja COR
43-300 Bielsko-Biała 
Ul. Traugutta 13 
NIP 5472163700 
REGON 365133907 
KRS 0000631897 
Nr konta szkoły
Bank BGŻ 10 1600 1462 1837 9411 6000 0001

tel. (33) 815 25 96
e-mail: cor.fundacja@gmail.com

MJ., 17.03.2017