Fundacja SECiM

Założycielem i fundatorem Fundacji SECiM jest Stowarzyszenie Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody. Zgodnie ze statutem, jej celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego skoncentrowanej na promowaniu, wspieraniu oraz realizowaniu inicjatyw i projektów prospołecznych w obszarze wsparcia społecznego. Z miłością i sercem staramy się podchodzić do każdego człowieka.

Ideą Fundacji SECiM jest pomoc człowiekowi w:

  • sięganiu do głębi swojego serca,
  • odkrywania osobistych darów,
  • wydobywaniu na światło dzienne ukrytych marzeń, talentów i wartości,
  • dobrym ich wykorzystaniu w życiu codziennym,
  • kształtowaniu postaw,
  • podejmowaniu właściwej drogi do wolności, dojrzałości, szczęścia i życia w pełni.

Kontakt:

Fundacja SECiM
43-300 Bielsko-Biała 
Ul. Traugutta 13 

NIP 5472163700 
REGON 365133907 
KRS 0000631897 

Nr konta szkoły
BNP Paribas 10 1600 1462 1837 9411 6000 0001

tel. (33) 815 25 96
e-mail: fundacja@secim.pl

MJ., 17.03.2017