Harmonogram rekrutacji

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

od 18 maja do 18 czerwca 2018 r. rejestracja elektroniczna kandydatów (https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html)

od 18 maja do 21 czerwca 2018 r. (do godz. 12.00) kandydat składa w szkole pierwszego wyboru wypełnione podanie (wydrukowane z elektronicznego systemu naboru) podpisane również przez rodziców/ prawnych opiekunów

od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. (do godz. 16.00)   kandydat składa w szkole pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopię oznaczoną numerem 1
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopię oznaczoną numerem 1

6 lipca 2018 r. godz. 10.00   ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej liceum

do 12 lipca 2018 r. godz. 10.00   kandydat składa w szkole pierwszego wyboru:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • Umowę o kształcenie podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych (do pobrania w sekretariacie liceum)
  • dwie opisanych fotografii
  • wypełnioną kartę danych o uczniu (http://www.liceum.cor.info.pl/files/2017-03/karta-danych-o-uczniu-lo-cor.pdf)

13 lipca 2018 r. godz. 9.00   ogłoszenie listy przyjętych

AK., 21.04.2017