Informacje

Liceum Ogólnokształcące COR jest szkołą z czesnym oraz jednorazową opłatą wpisową na cały okres trwania nauki.

Obniżenie czesnego na kolejny semestr dla uczniów:

Istnieje możliwość przyznania ulgi w opłacie czesnego ze względu na dobre wyniki w nauce ucznia. O warunkach i częstotliwości przyznania ulgi, jej wysokości oraz okresie obowiązywania decyduje Organ Prowadzący Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

Nr konta szkoły
BNP Paribas 10 1600 1462 1837 9411 6000 0001

RODO:  KLAUZULA INFORMACYJNA

MJ., 1.04.2020