Informacje

Nr konta szkoły
BNP Paribas 10 1600 1462 1837 9411 6000 0001


Opłaty dla nowych uczniów na rok 2019/2020:

czesne: 280 zł miesięcznie - wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca

opłata wpisowa:  280 zł – wnoszona do 7 dni po podpisaniu umowy

Obniżenie czesnego na kolejny semestr dla uczniów:

  • za średnią ocen równą lub wyższą 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz frekwencję powyżej 70% - ulga 50%
  • za osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub w konkursach przedmiotowych - ulga 30 %
  • spełniających łącznie powyższe wymogi - ulga 100%

RODO:  KLAUZULA INFORMACYJNA

MJ., 13.03.2017