Informacje

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

 1. zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę nauczycielską – egzaminatorzy OKE
 2. mało liczne klasy
 3. zajęcia dodatkowe ze wszystkich przedmiotów
 4. zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych
 5. zwiększoną liczbę godzin matematyki (w cyklu nauczania 450h zamiast 300h)
 6. bezpieczeństwo uczniów i edukacja w tym zakresie
 7. udział w zajęciach edukacyjnych i profilaktycznych na uczelniach wyższych województwa śląskiego
 8. udział w lekcjach muzealnych w Katowicach i Krakowie
 9. klub Górski „Pionowy świat” działający w ramach PTT
 10. koło dziennikarskie „Corniszon”
 11. fakultatywne zajęcia sportowe: trampoliny, ścianka wspinaczkowa, bilard, łyżwy, kręgle, wędrówki górskie, jazda na nartach i snowboardzie. 

Opłaty:

czesne wynosi 200 zł miesięcznie - wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca

opłata wpisowa 200 zł – wnoszona do 7 dni po podpisaniu umowy

Obniżenie czesnego na kolejny semestr dla uczniów:

 •  za średnią ocen równą lub wyższą 4,75 i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe oraz frekwencję powyżej 70% - ulga 50%
 • za osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim lub w konkursach przedmiotowych - ulga 30 %
 • spełniających łącznie powyższe wymogi - ulga 100%

Nr konta szkoły
Bank BGŻ 10 1600 1462 1837 9411 6000 0001

MJ., 13.03.2017