Klasa humanistyczno-fotograficzna

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: HISTORIA I JEZYK POLSKI Najwięcej godzin (ponad 600 w ciągu trzech lat) spędzisz na lekcjach JĘZYKA POLSKIEGO, ale nie obawiaj się - czeka Cię trzyletnia przygoda z literaturą, filmem, językiem. Myślisz, że czytanie jest nudne? Przekonamy Cię, że jest inaczej. Damy Ci odpowiednie narzędzia do poznania arcydzieł literatury, będziesz uczęszczał na zajęcia filmowe w kinie, pokażemy Ci jak połączyć różne dziedziny sztuki. HISTORIA realizowana w zakresie rozszerzonym to nie tylko daty i fakty, ale:
1.Lekcje historii w terenie
2.Udział w wojewódzkich i ogólnokrajowych konkursach historycznych.
3.Spotkania z ciekawymi ludźmi
4.Wycieczki edukacyjne.

FOTOGRAFIA - realizowane przez trzy lata lekcje fotografii mają przede wszystkim wymiar praktyczny. 

Rozwiniesz w sobie pasję fotograficzną i udoskonalisz swoje umiejętności poprzez:

 • zajęcia ukierunkowane na rozwój kreatywności i realizację twórczych pomysłów
 • zabawy i eksperymenty fotograficzne
 • solidne ugruntowanie umiejętności i zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu fotografii rozumianej jako zawód i dziedzina sztuki
 • plenery fotograficzne i zajęcia w szkolnym studio
 • uczestnictwo w różnych formach konfrontacji twórczej: wernisaże, wystawy, spotkania z osobowościami w świecie fotografii
 • promowanie aktywności twórczej poprzez prezentowanie fotografii na festiwalach i wystawach fotograficznych oraz udział w prestiżowych konkursach

Dodatkowo w klasie humanistyczno-fotograficznej czekają na Ciebie:

 • udział w projektach fotograficznych
 • dodatkowe zajęcia z matematyki, które ułatwią Ci zdanie matury
 • udział w olimpiadach przedmiotowych, w konkursach literackich, historycznych i fotograficznych
 • wyjścia i wyjazdy do teatru czy kina, wycieczki przedmiotowe
 • zajęcia w muzeach, galeriach
 • zdobywanie doświadczeń w wolontariacie

Nauczane języki obce

język angielski (pierwszy, kontynuacja), język niemiecki (drugi, początkujący) 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

język polski, historia

Obowiązkowe przedmioty dodatkowe:

fotografia, przyroda

MJ., 13.03.2017