Matura

Matura 2020 – to trzeba wiedzieć!

https://www.terazmatura.pl/moja-matura


Dostosowanie warunków i form

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

(w szczególności sekcja 2.1; sekcja 3.2; sekcja 3.3; sekcja 3.4; sekcja 3.5;  sekcja 3.7; sekcja 3.8; sekcja 3.9;  sekcja 12.4.1; sekcja 15.1.3; sekcja 15.5.1)

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2019/20190826_EM_Informacja_o_sposobie_organizacji.pdf


Materiały i przybory  maturalne

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf


Harmonogram

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKT_20190819.pdf


Egzamin z informatyki

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20Komunikat%20o%20egzaminie%20z%20informatyki.pdf


Zwolnienia

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-2018-2019-komunikat-ministr.html


Wykaz olimpiad

https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-w-roku-szkolnym-2018-2019-komunikat-ministr.html


Opłaty

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/homepage/213-egzaminy/egzamin-maturalny/matura-komunikaty/932-informacja-o-oplatach-za-przeprowadzenie-egzaminu-maturalnego-wnoszonych-do-okregowej-komisji-egzaminacyjnej-w-jaworznie

Szczegółowy opis opłat znajduje się w linku "Organizacja i przeprowadzane" - sekcja 20.

Uwaga! Zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na egzaminie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przpadku checi przystapienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym.


Załączniki

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/m/2019/Informacja_EM_2019_ZALACZNIKI_20190826.zip


Informatory

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/informatorymatura


Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny/arkusze-egzaminacyjne


Materiały dodatkowe

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/materialy-dodatkowe/

MJ., 13.03.2017