Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych co roku w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży.
Delegaci pracując w młodzieżowej radzie, biorą odpowiedzialność za swoje środowisko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość wpływania na swoje miasto – podejmując konkretne działania w odpowiedzi na konkretne potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom są to osoby, które mogą reprezentować swoich rówieśników przed władzami miasta.

Udział w pracach MRM jest to dla mnie ciekawym doświadczeniem świata polityki, w którym biorę czynny udział. Mam szansę wiele zmienić oraz wpłynąć na wiele spraw. Dzięki radzie poznaje także ciekawe osoby. Rada jest dla mnie ważną instytucją, która wprowadza wiele dobrego w życie bielskich uczniów oraz ludności tego miasta. 
Jakub Kubala, delegat Liceum COR w MRM

Delegatami do Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej z ramienia Liceum Ogólnokształcącego COR w roku szkolnym 2016/2017 są:

Jakub Kubala, kl. 2b
druga kadencja
Michał Kręcichwost, kl. 2a
pierwsza kadencja

MJ, 17.03.2017