Pedagodzy szkolni

Dyżury pedagogów szkolnych.

Mgr Barbara Niemiec

  • poniedziałek 7.30 – 11.30

Mgr Karolina Perzanowska

  • czwartek 8.00 – 11.00
  • piątek 8.00 – 11.00

INSTYTUCJE POMOCOWE DLA MŁODZIEŻY

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Piękna 2, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: 33 814 62 21

Telefon zaufania dla młodzieży
Tel. 116 111, http://www.116111.pl/

Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Telefon: 800 120 002 - Bezpłatna linia jest czynna 24h/dobę
E-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
    
Katolicki Telefon Zaufania
tel. 33 812-26-67
codziennie 15.00 – 18.00

Śląskie Centrum Informacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych
Telefon: 501 487 344
E-mail: sekty_katowice@op.pl

Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Bielsku-Białej
Centrum informacji i planowania  kariery  zawodowej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Piastowska 40
tel.  33 813 62 43
www.bielsko.wup-katowice.pl
 
Biuro Karier Akademii Techniczno-Humanistycznej
43-300 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
tel. 33 827 94 19
www.biurokarier.ath.bielsko.pl
 
Mobilne centrum informacji zawodowej
tel. 33 822 04 34

MJ, 13.03.2017