Samorząd szkolny

 2017/2018

Opiekunowie:

Anna Babiński

Marcin Cieślar

Skład:

przewodnicząca - Kamila Kowalewska

z-ca: Nina Trzonkowska

sekretarz: Angelika Kręcichwost

Samorząd klasy I a

Wychowawca klasy: Anna Twardawa

Przewodniczący: Jakub Rakszawski

Z-ca: Klaudia Dadak

Skarbnik: Agnieszka Boruń

Samorząd klasy II a

Wychowawca klasy: Anna Babiński

Przewodniczący: Kamil Czaderna

Z-ca: Kornelia Zbieg

Skarbnik: Kinga Wyszomirska

Samorząd klasy II b

Wychowawca klasy: Marcin Cieślar

Przewodniczący: Oliwia Kubiak

Z-ca: Weronika Górny

Skarbnik:Jakub Szawara

Samorząd klasy III a

Wychowawca klasy: Katarzyna Gąsiorek

Przewodniczący: Dagmara Folga

Z-ca: Elżbieta Borys

Skarbnik: Karolina Młynarczyk

Samorząd klasy III b

Wychowawca klasy: Katarzyna Świstowicz

Przewodniczący: Julia Dziadek

Z-ca: Paulina Dadok

Skarbnik: Wiktoria Niemiec

MJ, 17.03.2017