Wolontariat rok szkolny 2019/2020

Liceum Ogólnokształcące COR w ramach wolontariatu w roku szkolnym 2019/2020 postanowiło zaangażować się w następujące działania:

- FotoArt Festival - międzynarodowy festiwal w Bielsku-Białej, na który zapraszani są wybitni artyści o światowej renomie z Europy, Azji, Ameryki, Afryki i Australii. W tegorocznej 8. edycji festiwalu uczniowie naszej szkoły stanowili najliczniejszą grupę wolontariuszy! Praca wolontariuszy polegała głównie na opiece nad artystami i wystawami, sprzedaży biletów, a także pomocy przy wieszaniu wystaw, co stanowiło wspaniałą okazję, aby poznać nowych ludzi, przeżyć niezapomniane chwile, a przede wszystkim zdobyć doświadczenie i wiedzę w dziedzinie fotografii.

- Pola Nadziei 2020 - akcja bielskiego hospicjum, w ramach której uczniowie liceum sprzedają cegiełki na rzecz hospicjum podczas "wywiadówek" oraz uczestniczą w akcji Kanapka w CORze oraz Słodka Środa, czyli zbierają fundusze na cele charytatywne (akcja cykliczna, w którą jest zaangażowana każda klasa jeden raz w trakcie roku szkolnego, pieniądze zostaną przekazane na potrzeby stacjonarnego hospicjum w Bielsku-Białej). Ponadto wolontariusze brali udział w nabożeństwie w kościel pw. NMP Królowej Polski rozpoczynającym akcję "Pola Nadziei 2020", a także zaangażują się w uroczyste nabożeństwo kończące akcję "Pola Nadziei 2020".

Wolontariat w SOARze - wizyty w ewangelickim domu opieki SOAR. Dwie grupy uczniów odwiedzają mieszkańców domu, gdzie podczas spotkań spędzają wspólnie czas na rozmowach, oglądaniu zdjęć oraz grach towarzyskich. Mieszkańcy SOARu również uczestniczą w życiu naszej szkoły biorąc udział w uroczystościach szkolnych np. Wigilii.

Mikołaj na Kresach - akcja charytatywna podczas której zbieramy artykuły żywnościowe, słodycze i przybory szkolne, które trafiają do najbardziej potrzebujących polskich rodzin mieszkających w Wilnie, Grodnie i Lwowie.

- Góra Grosza - celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Uczniowie przeprowadzają zbiórki monet groszowych w poszczególnych klasach.

- Przedszkole nr 38 z oddziałami specjalnymi - grupy uczniów aktywnie uczestniczą w zajęciach dydaktycznych i zabawach wspierając dzieci, pomagając nauczycielowi, a także dzielą się własnymi pasjami i zainteresowaniami, dzięki czemu nabywają umiejętności: interpersonalne, pracy z dziećmi oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach.

- Józefów - Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych Św. Józefa - spotkania społecznościowe z osobami starszymi zarówno w placówce w Cygańskim Lesie, jak i w naszej szkole podczas różnych uroczystości, np. rozpoczęcie roku szkolnego i akcja "Przerwany Marsz" oraz Wigilia szkolna.

- "Zupa za Ratuszem" - Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta - wspólne przygotowanie posiłku dla ubogich przez wolontariuszy. 

KS., 25.01.2020